Diabetische voet

Verminderde doorbloeding en gevoeligheid van de voeten

Als diabetespatiënt bent u extra kwetsbaar als u kloven, eelt, likdoorns, blaren, ingroeiende nagels of wondjes heeft. Diabetici hebben vaak een verminderde doorbloeding en gevoeligheid van de voeten. Om deze reden besteden pedicures met de aantekening 'diabetische voet' extra aandacht aan uw voeten.

Een uitgebreide screening behoort dan ook altijd tot de eerste behandeling. Ook wanneer er (nog) geen voetklachten zijn, is het raadzaam om enkele malen per jaar voor een controle-behandeling naar de pedicure te gaan.

Het voorkomen van voetproblemen is de belangrijkste taak van de pedicure. Eén op de vier diabetespatiënten krijgt voetproblemen en vormen 80 á 90% van alle voet-amputaties die worden uitgevoerd. De pedicure kan gerichte adviezen geven en zonodig doorverwijzen naar huisarts of podotherapeut.

Vergoedingen per Zorgprofiel

  • 0 en 1 vanuit de aanvullende verzekering (zie uw polisvoorwaarden)
  • 2 vanuit de basisverzekering, 8 medische behandelingen per jaar
  • 3 vanuit de basisverzekering, 8 medische behandelingen per jaar
  • 4 vanuit de basisverzekering,12 medische behandelingen per jaar

Bijdrage niet medisch noodzakelijke voetzorg diabetes

Heeft u medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de ketenzorg via huisarts of podotherapeut, betaald vanuit de basiszorgverzekering. Dan heeft u de keuze het cosmetische deel van de behandeling te blijven ontvangen met een geringe eigen bijdrage.

Deel deze pagina

Wij delen graag onze kennis

Podozorg Nederland is een groep gelijkgestemde podologen, die samen maar één ding willen: de allerbeste zijn in hun vak. Dat kan alleen bereikt worden als we blijven leren en ontdekken. Daarom delen wij wekelijks onze kennis.